Polityka prywatności

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Spanton Grzegorz Sęktas przy ul. Marywilskiej 38 w Warszawie.

Dane kontaktowe Administratora: tel. 600-800-403.

1.   Państwa dane będą przetwarzane w celu:

-  wykonania umowy o świadczenie usług w drukarni, objętym udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i wyłącznie w niezbędnym zakresie,

-   udzielenia odpowiedzi, gdy wysyłacie Państwo do nas zapytania i przy okazji podajecie swoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom – tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania zleconej usługi lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pracownikom powierzono na piśmie przetwarzanie danych osobowych i ponoszą oni odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

3.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

4.    W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

–    żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

–    sprostowania (poprawiania) swoich danych,

–    żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

–    przenoszenia danych,

–    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.

6.   Informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

7.  W każdej chwili, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przez jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt mailem: grzegorz@spanton.pl